Înregistrare mărci la OSIM, EUIPO și WIPO

Pașii procedurii de înregistrare a unei mărci

Discuția
Prealabilă

Preluăm toate datele necesare pentru demararea procedurilor necesare și stabilim împreună cu dumneavoastră toate detaliile de care avem nevoie pentru înregistrarea mărcii.

Pregătirea documentației

Efectuăm o cercetare documentară prealabilă pentru a vedea dacă există mărci similare sau identice cu denumirea pe care doriți să o înregistrați, rmând ca apoi să parcurgem la redactarea formularului de înregistrare a mărcii în funcție de datele furnizate de către dumneavoastră.

Supravegherea Procedurilor

Menținem un flux constant de comunicare cu oficiul care se ocupă cu înregistrarea mărcii dumneavoastră, pentru a ne asigura că procedura decurge normal și efectuăm raportări periodice către privind stadiul demersurilor efectuate.

Finalizarea Procedurilor

În momentul emiterii Deciziei de admitere la înregistrare a mărcii dumneavoastră și în urma obținerii certificatului care atestă înregistrarea mărcii, după trecerea termenului legal, vă vom înmâna întreaga documentație care trebuie să ajungă în posesia dumneavoastră.

Scroll to Top