Înregistrare Mărci

 

Beneficiile

pe care le dobândiți înregistrând marca 

 • Vă bucurați de protecție juridică asupra mărcii dumneavoastră începând din ziua în care o depuneți spre înregistrare;
 • Puteți să împuneți terţilor să nu se folosească de renumele mărcii dumneavoastră pentru a-și promova serviciile sau produsele;
 • Dobandiți un bun activ ce nu poate fi copiat sau furat de către competiție,
 • Puteți să învestiți cu încredere în produsul pe care-l dezvoltați, iar clienții dumneavoastră vor reacționa pozitiv la acest lucru.

Avantajele

de care vă veți bucura înregistrând marca 

 • Veți fi mereu cu un pas în fața competiției, putând să implementați strategii reale de marcheting bazate pe o marcă înregistrată cu o identitate sigură.
 • Veți putea dobândii avantaje financiare importante, având posibilitate să cesionați, să vindeți sau să ipotecați marca.
 • O marcă înregistrată întărește și creste fidelitatea clienților. Un client fidel și încrezător, va recomanda întotdeauna marca dumneavoastră și altora.
 • O marcă corect construită va fi mereu remarcată și memorabilă.

Caracteristicile

serviciilor noastre 

 • Servicii de specialitate oferite de o echipă de avocați cu o vastă experiență in domeniul proprietății intelectuale;
 • Efectuarea activităților specifice înregistrării mărcilor și anume:
  •    consultanță privind situația juridică a mărcilor înainte de înregistrarea lor,
  •    efectuarea cercetării documentare anterior înregistrării mărcilor,
  •    Înregistrarea mărcilor pe plan Național, Comunitar, Internațional,
  •    formularea și susținerea punctelor de vedere în cazul avizelor de refuz provizorii la înregistrarea mărcilor,
  •    formularea opozițiilor la înregistrarea unor mărci identice sau similare și asistarea în cadrul procedurilor începute impotriva marcilor dvs.
  •    formularea și susținerea contestațiilor din cadrul procedurilor de inregisrare a unei mărci,
  •    cereri în anulare privind mărcile,
  •    mentinerea un flux de comunicare directă cu oficiile la care se înregistrează marca dumneavoastră,
  •    asistarea în cadrul procedurilor de monitorizare a mărcilor după înregistrare.
Înregistrare Mărcilor pe cale Naţională la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci)
 • Efectuarea cercetării documentare anterioare verificând disponibilitații mărcii,
 • Reprezentarea clientului în fața O.S.I.M. în vederea înregistrării mărcii,
 • Redactarea și depunerea unor răspunsuri în caz de aviz provizoriu sau în cazul opoziției,
 • Formularea opozițiilor și a contestațiilor,
 • Servicii de monitorizare a mărcilor similare pentru o perioadă prestabilită,
 • Depunerea demersurilor privind reînnoirea valabilității mărcilor,
 • Înscrierea în Registrul Naţional, a cesiunilor si licențelor.
Înregistrare Mărcilor Internaţionale prin WIPO
 • Analiza prealabilă a mărcilor privitor utilizării Protocolului de la Madrid,
 • Efectuarea cercetării prealabile privind disponibilitatea mărcii ce urmează a fi înregistrată,
 • Asistenta și reprezentare privind depunerea cererii de înregistrare a mărcii la WIPO,
 • Urmărirea și supravegherea procedurii de înregistrare,
 • Reinnoirea valabilității mărcilor ajunse la termen,
 • Înscrierea cesiunilor și licentelor în registrele speciale.
Înregistrarea desenelor sau modelelor la nivel comunitar
 • Analiza desenului sau a modelului ce se dorește a fi înregistrat de către dvs,
 • Efectuarea cercetarii documentare privind existeța unor desene sau modele anterior înregistrate,
 • Asistarea la înregistrarea unui desen sau model,
 • Depunerea de opoziții și/sau contestații,
 • Formularea răspunsurilor la opoziții și/sau contestații,
 • Reînnoirea valabilității desenelor sau modelelor,
Înregistrarea brevetelor de invenţie

Cercetarea documentară prealabilă

Înregistrarea Mărcilor Comunitare EUIPO (Oficiul de proprietate intelectuală al Uniunii Europene)
 • Efectuarea cercetării documentara anterioara având ca scop verificarea disponibilitatii mărcii pe plan comunitar,
 • Reprezentarea clienților in fața EUIPO privind inregistrare mărcii,
 • Redactare și depunere răspunsurilor în caz de aviz provizoriu sau opoziție formulată de către terți.
 • Formularea opozițiilor și a contestațiilor,
 • Monitorizarea mărcilor similare pentru o perioada prestabilită de comun acord,
 • Reinnoirea valabilitatii mărcilor ajunse la termen,
 • Înscrierea cesiunilor și licențelor în registrele speciale.
Înregistrarea desenelor şi a modelelor

Agenția noastră, prin specialiștii săi vă oferă servicii de înregistrare a desenelor si a modelelor la nivel național, comunitar si international, constând în aceea că :

 • Se va efectua analiza desenului sau a modelului ce se doreste a fi înregistrat,
 • Se va efectua documentarea privind existeța unor desene sau modele anterior înregistrate,
 • Se va asigura reprezentare la înregistrarea unui desen sau model,
 • În cazul depunerii de opoziții și/sau contestații, specialiștii din cadrul agenției vă vor reprezenta pas cu pas,
 • Se va oferi asistentă și reprezentare în formularea răspunsurilor la opoziții și/sau contestații,
 • În cazul în care un desen sau un model va ajunge la termenul stabilit se va efectua reinnoirea valabilitîții acestora.
Înregistrarea desenelor sau modelelor la nivel internațional
 • Cercetarea documentară privind desenele sau modelele anterior înregistrate,
 • Reprezentare la depunerea cererii la nivel internațional,
 • Asigurarea asistentei pe întreg parcursul procedurii de înregistrare.
Consultantă privind situaţia juridică a mărcii înainte de înregistrarea în faţa OSIM , EUIPO, WIPO

Contactează-ne!