Marcă Înregistrată versus Nume Comercial

          Distincția între marcă inregistrata și numele comercial

              Pe lângă marcă, mai există o serie de instrumente prin care se poate asigura protecția unei afaceri, recunoscute de tratate internaționale și de legislația română aflată în vigoare. Un exemplu de astfel de instrument este oferit de numele comercial, fiind deseori confundat cu marca. Din aceste motive, considerăm că este important ca în cele ce urmează să vă prezentăm diferențele existente între marcă inregistrata și numele comercial.

            Numele comercial reprezintă denumirea firmei, motiv pentru care este obligatoriu pentru prestarea unei activități comerciale. Așadar, ori de câte ori o persoană dorește să înființeze o societate comercială, prealabil depunerii actelor necesare înființării societății, solicitantul este obligat să depună o cerere de rezervare de denumire pentru acel nume al societății la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care dorește să deschidă societatea. Odată înregistrat acest nume, în cadrul relațiilor cu clienții și cu partenerii de afaceri, societatea va figura în cadrul contractelor cu numele comercial aprobat de ORC (de exemplu SC. AAA .SRL).

           Marca înregistrată, pe de altă parte, nu reprezintă o condiție obligatorie necesară pentru înființarea unei societăți, ci are un caracter facultativ. Prin intermediul mărcii, titularul acesteia are certitudinea că nicio altă persoană nu va comercializa produse sau servicii identice/similare sub aceeași denumire. Spre deosebire de numele comercial, a cărui disponibilitate se verifică la ORC-ul aferent județului în care va fi înființată firma, cererea de înregistrare a unei mărci se realizează la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, adică la nivel național.

Așadar, este important de luat în vedere faptul că numele comercial îl individualizează pe comerciant, în timp ce marca individualizează produsele/serviciile oferite de comerciant față de cele oferite de concurență.

Chiar dacă obiectul protejat de numele comercial, respectiv de către marcă, este diferit, nu este exclusă posibilitatea intervenirii unui conflict între cele două instrumente de protecție.

În primul rând, în situația în care cererea de înregistrare a unei mărci este depusă la OSIM ulterior înregistrării numelui comercial la ORC, modalitățile de soluționare a conflictului sunt :

         –       formularea unei opoziții de către titularul numelui comercial pe parcursul procedurii de înregistrare a mărcii la OSIM;

                –       acțiune în anularea mărcii;

                –       acțiune în decăderea drepturilor conferite de marcă;

Nu în ultimul rând, ivirea unui conflict între numele comercial și marcă poate interveni și în situația în care înregistrarea numelui comercial are loc ulterior înregistrării unei mărci la OSIM pentru același domeniu de activitate pentru care marca a fost înregistrată. În această situație, titularul mărcii are la dispoziție formularea unei acțiuni în contrafacere, care poate fi introdusă oricând pe perioada de valabilitate a mărcii.

După ce ați văzut care sunt diferențele dintre o marcă și un nume comercial, considerăm că este important să acordați o atenție mai sporită protejării afacerii dumneavoastră, motiv pentru care vă încurajăm să apelați cu încredere la echipa BrandSafe, care se va ocupa de toate aspectele necesare protejării acesteia.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top