Monitorizare mărci

OSIM logo
EUIPO
WIPO

Odată cu adoptarea de către O.S.I.M a Ordinului nr.5/14.01.2016, această instituție nu mai este obligată să verifice existența unor mărci similare cu cele existente deja la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci noi.

Anterior, O.S.I.M era obligată să verifice și dacă erau incidente anumite motive relative de refuz la înregistrare. Dacă în urma verificării reieșea și incidența unor motive prevăzute expres de legea specială, se putea atrage respingerea cererii de înregistrare a unei mărci noi.

Pentru a evita litigii și dispute inutile, specialiștii noștri vor face acest lucru pentru dumneavoastră.

Cu o periodicitate atent stabilită se va verifica daca au fost introduse cereri de marcă care pot fi similare cu cele înregistrate de către agenția noastră și odată descoperite vor fi luate împotriva lor măsurile necesare.

Totodată, monitorizarea portofoliului de mărci se va extinde la cerere și pe toate piețele unde pot exista conflicte privind mărcile a caror protecție o solicitați.

Alte servicii oferite

Scroll to Top