Pentru a înregistra o marcă la OSIM, este necesară parcurgerea mai multor etape, pe care le-am prezentat cu detaliat într-un articol precedent (link ).

După ce solicitantul depune cererea pentru înregistrarea unei mărci, aceasta devine publică, fiind acordată o dată de depozit și poate fi accesată de orice persoană interesată.

Conform legislației în vigoare, orice persoană interesată poate formula opoziție în timpul procesului de înregistrare a unei mărci la OSIM. Mai exact, timp de 2 luni de la publicare mărcii în format online se pot depune observații (pentru motive absolute de refuz) sau opoziții (motive relative de refuz) la înregistrarea mărcii.

Opoziția poate fi formulată în momentul în care se publică o cerere de înregistrare a unei mărci care aduce atingere unei alte mărci anterioare, care are deja număr de depozit.

Opoziția la înregistrarea unei mărci în trei pași

 

În primul rând, orice solicitare de înregistrare a unei mărci se publică online de unde poate fi accesată de persoanele interesate.

Motivele care pot sta la baza unei cereri de Opoziție.

 

În termen de două luni de la publicare se poate face opoziție la înregistrarea mărcii pentru motive relative de refuz cuprinse în art. 6 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, dacă marca, serviciile și produsele ce se doresc a fi înregistrate sunt identice cu o marcă anterioară deja protejată, se poate formula opoziție, iar înregistrarea poate fi refuzată.

În situația în care există riscul ca marca în cauză și o marcă deja protejată să fie confundate sau asociate între ele de către public, persoana interesată poate formula opoziție asupra mărcii, iar OSIM va analiza cele doua mărci aflate în conflict.

Persoana interesată poate face opoziție prin completarea unui formular, care se depune la OSIM.

Opoziția formulată trebuie să aibă formă scrisă, să fie motivată conform cerințelor legale. Odată cu depunerea acesteia, este necesară achitarea unei taxe corespunzătoare (taxe OSIM)

În al doilea rând, după formularea opoziției, OSIM va înștiința solicitantul cererii despre opoziția formulată. În decurs de 30 de zile solicitantul poate formula un punct de vedere în legătură cu opoziția formulată.

În cel de-al treilea pas, opoziția va fi examinată de o comisie din cadrul OSIM, care va emite un aviz de admitere sau respingere al opoziției formulate.

Decizia dată de către comisia de examinare va avea un rol decisiv la examinarea în fond a cererii de înregistrare a mărcii.

Cum se poate evita opoziția?

 

Procedura Opoziției la înregistrarea unei mărci poate fi evitată dacă proprietarul unei mărci anterioare își exprimă consimțământul la înregistrarea mărcii în cauză.

Pe de altă parte, solicitantul mărcii care face obiectul opoziției poate oricând să își retragă solicitarea de înregistrare a mărcii, moment în care opoziția rămâne fără obiect.

În plus, există și posibilitatea de a limita lista de produse sau servicii de către solicitantul înregistrării mărcii, să spunem în situația în care există o suprapunere parțială.

Drumul până la înregistrarea unei mărci cu succes, dar și după, poate să fie lung și anevoios, pot intervenii diverse provocări, cum este și opoziția la înregistrarea unei mărci.

Atât solicitantul unei viitoare mărci înregistrate, cât și titularul uneia deja existente sunt nevoiți să urmeze procedurile legale. Pe parcursul acestui drum, o echipă profesionistă de avocați vă poate fi cel mai bun partener, pentru a avea siguranța că marca proprie este în siguranță.

Scroll to Top